Gravhögar

 

 

Anundshögen

Själva högen ligger på breddgraden 360/(6+1/(26+1/(Sqr(5)/2)) = 59o 37' 49,68''.  

 

Sqr(5)/2 är relationen mellan diagonalen och bassidan i 1:2-rektangeln. Det är den relation som kopplas till 31. Talet 26 är symboltalet för gyllene snittet. Men 26 och 31 är även symboltalen för Guds namn och begreppet Gud för hebréerna.

 

Nu visar det sig att de stora gravhögarna i området är placerade efter geometrin och matematiken kring pyramiderna.

 

 

 

Örjans hög

Cirka 1,3 mil öster om Anundshög ligger en hög kallad Örjans hög. Den har ungefär lika stor diameter men är något lägre. Även dess breddgrad framgår från matematiken kring gyllene snittet. Vi minns det sammanfattande talet 5/19 som knyter samman talen 26 och 31 till en talserie som konvergera mot gyllene snittet. 26+31=57 och så vidare.

 

5/19 = 0,26 31 57 ...

 

5/19 kopplas även till relationen 7/12, den som vi sett kopplas till Chefrenpyramiden. 7 och 12 kopplar även samman breddgraderna för Cheopspyramiden och Stoneghenge som visats.

 

Vi ser nu att breddgraden för Örjans hög är:

 

360/(6+1/(26+5/19)) = 59o 37' 17,9''

 

       

Skärmklipp från Google Earth som visar breddgraden 360/(6+1/(26+5/19)) = 59o 37' 17,9''. Den går genom Örjans hög som nästan är lika stor som Anundshög. Örjans hög anses vara från undefär samma tid som Anundshög, 500-600 talet.

 

 

 

 

Uppsa kulle

I södermanland, strax nordöst om Nyköping ligger en stor så kallad kungshög, bara något mindre än Anundshög.

 

Geometrin som ger kopplingen mellan Cheopspyramdien och Chefrenpyramiden och som skapar

4/(3+G) kopplas till symboltalen 27 och 31. Skriver vi relationen 4/(3+G) på motsvarande sätt som ekavtionen som har sin lösning i G och 1/G och som kopplas till talet 26 får vi (11+G6)/10, med symboltalet 11+6+10=27. Diagonalerna i som ger Chefrenpyramidens vinkel kopplas till (G5+11+G5)/10, med symboltalet 5+11+5+10=31.

 

 

 

 

Vi har sett hur 4/(3+G) är kopplad till stenskeppen vid Aundshög. Vi ser nu dirket sambandet med breddgraden för Uppsa kulle.

 

Vi summerar 27 och 31 och får 58. Därtill lägger vi till (26+4/(3+G))/31 och får då exakt Uppsa kulles breddgrad.

 

58+(26+4/(3+G))/31 = 58o 52' 27,74''

 

Vi ser då att sättet att placera Uppsa kulle motsvarar sättet som Dendera templet, Jesusamelmtemplet, Tidan och Blomsholm placerats med.

 

       

Skärmklipp från Google Earth över Uppsa kulle och dess breddgrad 58+(26+4/(3+G))/31 =

58o 52' 27,74''

 

 

 

Ströbo hög

Starx utanför Köping ligger en storhög vid namn Ströbo hög. Vi ser nu att även den är exakt placerad med den kunskap vi nu har.

 

Vi har sett hur den geomstriska sexstjärnans triangler kopplas till både Chefrenpyramiden och Cheopspyramiden. Den var även inblandad i possisionen för Betlehem.

 

                        

Kopplingen mellan sexstjärnsn triangle med 60 grader och Chefrenpyramiden och Cheopspyramiden. Arctan(4/3) är genomskärningsvinkeln för Chefrenpyramiden och arctan(2) yttoppvinkeln för Cheopspyramiden.

 

Detta betyder att om vi skapar en pyramid med den liksidiga trianglen med 60 grader som genomskärningstrianglen så kommer ytan att kopplas till Cheopspyramiden och Cheffenpyramiden. Då sexstjärnan byggs upp av liksidiga trianglar, 60 gradiga, så kan sexstjärnan via pyramidrelationen kopplas till både Cheopspyramdien och Chefrenpyramiden.

 

Talet 120 kopplade samman Chefrenpyramiden och Cheopspyramiden via femstjärnan som vi sett. Taler 120 användes också för possisioneringen av Cheopspyramidens gångsystems breddgrad,

360/(12+1/120). Vi minns även 120 från Bibeln som den utsatta tiden för en människas liv och Moses ålder när han dog.

 

Ströbohögens breddgrad visar sig nu vara 60-arctan(1/120), eller 360/6-arctan(1/120) om vi så vill.

 

60-arctan(1/120) = 59o 31' 21,17''

 

 

 

Skärmklipp från Google Earth som visar Ströbo högs breddgrad 60-arctan(1/120)=59o 31' 21,17''. Talet 120 förskuter Cheopspyramiden söder ut från 360/12 och även Ströbo hög från 360/6.

 

 

 

 

 

Birka

Nu när vi sett hur den 360-gradiga indelningen av cirkel ligger till grund för placeringen av vissa objek på jordytan som nu senast Uppsa kulle ser vi direkt att Birka också ligger på en breddgrad från våra geometrier. Nästan lika enkelt placerad som Dendera templet och templet i Jerusalem.

 

Vi såg 27 och 31 i geometrin ovan. Lägger vi nu bara till relationen 4/3 för vinkeln i Chefrenpyramiden arctan(4/3) så får vi en breddgrad som går genom Birka.

 

27+31+4/3 = 59o 20' 00''

 

Som breddgrad går den genom Birka.

 

           

   Skärmklipp från Google Earth som visar att breddgraden 27+31+4/3 = 59o 20' 00'' går genom Birka.

 

 

Falköping

Vi leds nu till en ännu äldre plats i Sverige. Chefrenpyramiden, som ger Birkas breddgrad, kopplas även till 1:6-rektangeln i konstruktionen som kopplar Giza-pyramiderna till 4/Pi.

 

                                   

De blå rektanglarna är 1:6-rektanglar och kopplas till Chefrenpyramiden och i konstruktionen som ger relationen 4/Pi.

 

Vi ser nu att 27+31+1/6 = 58o 10' 00' går genom centrala Falköping.

 

       

Skärmklipp från Google Earth som visar att breddgraden  27+31+1/6 = 58o 10' 00' går genom centrala Falköping. Den går genom parken söder om Falköpings museum. Falköping har redan associerats med geometrin kring gyllene snittet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

 

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart