Pyramider och paradigm

 

 

1997 kom jag något mycket känsligt och kontroversiellt på spåret.

 

Djupt liggande mönster

Jag utforskade matematiken och geometrin kring gyllene snittet och fann ett djupt liggande mönster av siffror. Formerna på de Egyptens pyramiderna stämde överens med detta mönster. Fascinerad trängde jag djupare och med stigande förvåning ser jag allt fler kopplingar till denna geometri och matematik.

 

Häpnadsväckande placering

Men även något annat häpnadväckande visade sig. Det var med en oerhörd precision som pyramiderna och andra viktiga objekt var placerde på jordytan. Detta är än mer kontroversiellt än att pyramiderna är byggda efter en avancerad matematisk kunskap. Orsaken är att det krävs en kombination av kunskap om jorden och en teknik att mäta sig in på jordytan. Något som anses vara moderna kunskaper när det gäller den precision som uppvisas.

 

Avancerad forntida kunskap kartlagd

När man identifierat kunskapen visar den sig inte vara lokal eller begränsad i tiden. Kunskapen handlar inte bara om gyllene snittet utan även Pi. Men även en om teknik att mäta sig in på jordytan. Idag kan jag bevisa att den existerat och det är detta som gör det hela så kontroversiellt. Du kommer att förstå hur känsligt det är när du satt dig in i det hela.

 

             

Till höger ser vi grundmallen för Cheopspyramiden. Cirklarna som skapar den bär relationen gyllene snittet. Mittenbilden är en skiss av Cheopspyramidens genomskärning. I den högra bilden ser vi hur norra stenskeppet vid Anundshög baseras på samma grundkonstruktion. Det är cirka 3500 år mellan pyramiderna och stenskeppet. Både Cheopspyramiden och stenskeppet vid Anundshög är lika välplacerade på jordytan.

 

FILM

Film om stenskeppet vid Anundshög och dess koppling till matematiken bakom pyramiderna

 

Matematiken kring gyllene snittet visar sig djupt kopplad till vår historia. Men det är först när man lämnar den primitiva matematiken som sambanden blir uppenbara. Vad som då visar sig är att denna kunskap finns representerad på flera platser på jorden. Den finns till och med i skrift. Det är bara våra egna förställningar om den forntida kunskapen som gjort att vi inte sett den.

 

Trianglar och cirklar

Det var med en växande förvåning jag såg hur de sju rena stenpyramiderna i Egypten är en direkt avspegling av mönstret av siffror som framträder när man utforskar gyllene snittet. När geometrin kring gyllene snittet skapar huvudpyramidtrianglarna  så är det med skärande cirklar. Dessa skärande cirklar finner vi sedan i Sverige i form av skeppssättningar. Vi anser idag att det är cirka 3500 år mellan pyramiderna och våra stora skeppssättningar.

 

Placeringen

Kopplingen mellan våra skeppssättningar och pyramiderna blir uppenbar när man ser att relationer kopplade till gyllene snittet ger breddgraderna för pyramiderna med oerhörd precision. Våra stora skeppssättningar uppvisa samma koppling mellan gyllene snittet och dessa relationer och med samma oerhörda precision.

 

Kontrollera själv

Jag har även lagt upp informationen så du ska kunna kontrollera allt själv. Detta gäller främst hur pyramider och andra objekt är placerade på jordytan efter matematiken och geometrin. Du kan till exempel använda Google Earth och hitta.se för att själv kontrollera detta. Matematiken kan du lätt kontrollera själv om du har matematiska kunskaper. 

 

Du kommer att förstå

När du läst introduktionen kommer du att förstå varför Cheopspyramiden ligger på den breddgrad den ligger på.

Du kommer att förstå varför dess sida är 230,35 meter. Du kommer även att förstå hur kopplingen mellan gyllene snittet och Pi ger Cheopspyramidens inbuktning av dess sida.

Du kommer att förstå formen på skeppssättningen vid Anundshög. Under fliken skeppssättningar ser du hur dess form pekar ut dess breddgrad. Förutom detta så kommer många andra fornanläggningar att avslöja den kunskap som ligger bakom dem.

 

 

                          

 

 

Dessa hemsidor beräknas vara klara efter sommaren 2009.

 

Du kan även se:

 

www.caspersson.net

 

och

 

www.caspersson.net/pp

 

 

©copyright 2009 Peter Caspersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

    matematiken kommer naturligtvis att segra över föreställningar

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart