Avebury och Stonehenge

 

 

Avebury och 142 241 857 758

Mönstret av siffror kopplar sig till talet 1/7. Delar vi cirkeln i sjudelar får vi 360*(1/7)=51,42857142 ... Översätter vi det till vårt moderna sätt att uttrycka vinklar på jorden får vi 360*(1/7)=51,42857142 ... = 51o 25' 42,86''

 

Den breddgraden går genom mitten av världens största stencirkel. Den ligger i Avebury i England.

 

 

        

Världens största stencirkel ligger på breddgraden 360/7, 51o 25' 42,86''. Byn Avebury i södra England innesluts till stora delar i den. Genom mitten går 360/7. Detta är ett skärmklipp från Google Earth, programmet med vilket du kan kontrollera själv.

 

Några mil söder om Avebury ligger Stonehenge.

 

Stonehenge

Världens mest kända stencirkel är Stonehenge. Den ligger på en breddgrad som ligger exakt 360/1441 grader söder om Aveburys breddgrad.

 

Vi kan skriva om breddgraden för gångarnas skärningspunkt i Cheopspyramiden med det vi nu vet om kopplingstalet mellan Pi och gyllene snittet, 120.

 

360/(12+1/120) = 120 * (360/1441)

 

Vi kan då uttrycka Stonehenges breddgrad som 360/7 - 360/1441 = 51o 10' 43,48''

 

 

         

          Skärmklipp från Google Earth och Stonehenges breddgrad 360/7 - 360/1441 = 51o 10' 43,48''.

 

 

Englands förändring av breddgraden är som Sveriges nästan noll, förutom Chandels rörelsen hos jordaxlen. Vi ser att mitten av Stonehegne väl ligger inom Chandlerrörelsen för 360/7 - 360/1441 = 51o 10' 43,48''.

 

 

Men vi kan göra en omskrivning till kommer att på ett häpnadsväckande sätt koppla Stonhenges breddgrad till Cheopspyramidens. Men för att förstå den ska först återvända till mönstren i den delan av Lucastalen som gav det dolda mönstret 142 241 857 758. Dolt då det först framträder när vi tar talsumman för Lucastalen.

 

Mönsterlängderna beskriva av talen 5, 6 och 12 för det dolda. Multiplicerar vi de talen med varandra får vi:

 

5*6*12=360

 

Det är samma delning vi gör av cirkeln idag. Det har vi fått som ett arv från de gamla egyptierna utan att vi vetat var siffarn 360 kommit från.

 

Vi ser nu dirket att Stonehenge ligger exakt 12 gånger längre söder om 360/7 än vad gångarnas skärningspunkt Cheopspyramdien låg söder om 360/12.

 

Stonehenge:           360/7-12*(30/1441)

Cheopspyramiden: 360/12 - 30/1441

 

Radianer, grader och 120

Vi minna relatione 4/3*Pi i volymberäkningen för ett klot. Tar vi den relationen som radianer i en cirkeln finner vi att talet 120 träder fram om vi delar cirkeln i 360 rader som vi nu funnet en koppling till via mönsterlängderna.

 

4/3*Pi radianer är 2*120 grader, då återstår 2/3*Pi radianer av cirkeln som är 120 grader. Vi vet även att en rektangel med relationen 2/3 helt innesluter Chefrenpyramdien som redan på andra sätt accosierats med talet 120.

 

Två viktiga tempel

Mönstret från talsumman kopplar sig till talet 1/7. Skapar vi en rektangel med den porportionen har vi 1:7-rektangeln. Dubbla diagonalvinkeln i den rektangeln är arctan(7/24). Diagonalen kan uttryckas med talet 14. Längden av diagonalen är 14/2 + kjedjebråket av talet 14. Vi minns att kjedjebråket av talet 1 dels gav Fibonaccitalen och gyllene snittet. På djupet i gyllene snittet fann vi sedan mönstret som kopplade sig till 1/7, vi har nu återkopplat allt med talet 14.

 

 

 

            

 

Vi har nu talet 7 och 14. Vi kan skapa mönster av detta:

 

7/9 = 0,77777777777777777777777777 ...

 

14/99 = 0,141414141414141414141414 ...

 

Vi vet nu också att talet 26 och 31 kopplas till 1/7.

 

Samtidigt som Cheopspyramiden byggs efter dessa geometrier byggs även Dendera templet, dess breddgrad visar sig vara:

 

26+14/99 = 26o 8' 29,09''

 

     

Skärmklipp från Google Earth som visar att Dendera templet ligger på breddgraden 26,1414141414... =

26o 8' 29,09''.

 

Man har altså utgått från en given delning av jorden på 360 grader och använder viktiga symboltal i geometrin kring gyllene snittet och Pi. Vi ska se att detta änvänds även i Cheopspyramidens breddgrader och två av de stora stenskeppen i Sverige. Men främst finner vi det även hos tempelt i Jerusalem som läggs på breddgraden 31+7/9.

 

arctan(1) => Pi/4 radianer => 360/8, arctan(1)-arctan(1/8)=arctan(7/9)

 

31+7/9 = 31,7777777777777777777777777 ... = 31o 46' 40''

 

 

 

Avsedd symbolik?

31 känner vi även som talsumman för EL, eller Gud. I decimaldelen för templets breddgrad ser vi ett mönster av 7:or. Delas dessa i grupper som tre och tre som grundmönstret får vi tre sjuor. 3*7 = 21 vilket är talsumman för begreppet 'Jag är'. Dessutom är 777=21*37., talet 37 fann vi kopplat till namnet Israel och namnen på stammarna. Vi kan nu symboliskt läsa:

 

EL, 'Jag är'

 

Kanske bara en slump. Men intressant då det är Guds tempel enligt hebréerna.

 

   

Skärmklipp från Google Earth som visar att tempelt i Jerusalem låg på breddgraden 31,77777777777... =

31o 46' 40''.

 

Cheopspyramiden

Vi kan nu se följande när det gäller gångarnas breddgrad i Cheopspyramiden, 360/(12+1/120). Vi minns hur talen 12 och 7 kopplade mönstrets pyramid, Chefrenpyramiden, med ursprunget Cheopspyramiden.

 

      

Mönstret med 12 siffror ger kopplingen till talet 7. Här symboliserade med Chefrenpyramdien och Cheopspyramiden. Klipper du ut den röda ytan och viker längs diagonalerna för 1:2-rektamglarna så får du den tredimensionella Cheopspyramiden.

 

Vi kan nu dela upp Cheopspyramidens breddgrad med talen 12 och 7 med det vi nu vet om de båda templen.

 

360/(12+1/120) = 360/12 + 7*(4+2/7)/1441

 

Vi ser nu (4+2/7), nu visar det sig att om vi gör vinkel av det får vi en ny relation:

 

Tan(arctan(4)+arctan(2/7)) = -30

 

Vi ser nu kopplingen till Stonehenge:

 

360/7-360/1441 = 360/7 + 12*(-30/1441), vilket vi skriver som 360/7-12*(30/1441).

 

Cheopspyramiden: 360/12-7*(4+2/7)/1441

 

Vi byter nu plats på 12 och 7 och gör om 4 och 2/7 till en ny relation vi arctan och får då exakt Stonehenge breddgrad.

 

Stonehenge: 360/7+12*(tan(arctan(4)+arctan(2/7))/1441

 

Vi minns att 7/12 kopplar 26 och 31 till varandra via talserietekniken beskriven tidigare.

 

arctan(1)-arctan(7/12) = arctan(5/19)

 

5/19 = 0,26 31 57 89 ...

 

7 och 26

Vi ser nu direkt att 360/(7+1/26) går genom den mytomspunna staden Glastonbury i södra England.

 

     

Skärmklipp från Google Earth visar centrala delar av Glastonbury. En del kopplar samman Glastonbury med det mytomspunna Avalon.

 

Myter

Glsatonbury är kopplat till myter om den heliga gralen, Avalon och även om Jesus. En myt säger att John av Arematea kom med den unge Jesus till Glastonbury under en handelsresa. En byggnad uppfördes av Jesus som sedan enligt myten senare byggdes ut till en kyrka. Den har rasat nu och bara tornet står kvar, Glastonbury Tor. Du finner den på kullen strax öster om stadskärnan.

 

888

Vi kan skapa ett mönster av talet 26 som kopplar sig till 888. Vi gör det så här:

 

1/(26-26/100) = 0,038850 038850 038850 038850 038850 ...

 

Delar vi det som de andra mönstren i grupper om tre och tre får vi 038 och 850, betraktar vi dem som tal och summerar dem får vi 038+850=888.

 

Skapar vi nu en breddgrad genom Glastonbury med den förändringen kan vi skriva:

 

360/(7+1/(26-26/100)) = 51o 8' 40,98''

 

 

360/(7+1/(26-26/100))  går exakt genom Glastonbury Tor.

 

     

Glatsonbury Tor och kopplingen till 888 ger breddgarden 360/(7+1/(26-26/100)) = 51o 8' 40,98''. Skärmklipp från Google Earth.

 

 

Konungarnas dal

888 är även mönstren som vi sett, 142857-141969=888. Mönsten kommer från gyllene snittet med symboltalet 26 som använts i Dendera temlets placering. Vi ser nu att 26-26/100 som vi fann vid Glastonbury Tor dirket som ett symboltal motsvara breddgraden för Konungarnas dal.

 

26-26/100 = 25o 44' 24''

 

 

             

       Skärmklipp från Google Earth som visar att Konungarnas dals breddgrad är 26-26/100 = 25o 44' 24''.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

    matematiken kommer naturligtvis att segra över föreställningar

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart